Ryhmässäajo

 Ryhmässäajo moottoripyörillä

Olen toiminut muiden hommieni ohella autokoulussa moottoripyöräkouluttajana, joten turvallisuusasiat ovat  lähellä sydäntäni. Meidän kaikkien tulisi muistaa, että ajotaitomme ruostuu pitkän talven aikana. Olisikin syytä aina keväisin harjoitella pyörän käsittelyä (hidasajoa sekä pujottelua ja jarrutuksia eri nopeuksissa), sillä onhan pyörän hallinta tärkeä osa turvallisuutta.

Moottoripyörällä liikkumiseen kuuluu tärkeänä osana myös ryhmässä ajo (kahden- tai useamman pyörän ryhmässä), joten on varmaan hyvä käydä läpi ryhmäajon sääntöjä. Joukossammehan on myös paljon kuljettajia, jotka ovat aloittaneet harrastuksen vasta viime vuosina. Suurimmalla osalla motoristeista moottoripyörän ajo-oikeus (ajokortti) on myönnetty ilman erillistä moottoripyöräkoulutusta.

Ryhmäajo tuo mukanaan monenlaisia riskitekijöitä, jotka on syytä oppia tuntemaan ja oikealla toiminnalla myös välttämään. Koska moottoripyörä on tiessä kiinni vain muutaman sormen leveyden kokoiselta alueelta, on kuljettajan pystyttävä tarkkailemaan tienpintaa mahdollisimman kauas.

Ryhmäajossa edellä menevä pyörä muodostaa katvealueen, johon on vaikea nähdä kunnolla, joten kannattaa miettiä, miten tuo katvealue haittaisi mahdollisimman vähän turvallista liikkumista. Täytyy myös muistaa, että edellä ajava moottoripyörä haittaa myös muiden tiellä liikkuvien mahdollisuutta havaita pyöräsi.

MITÄ KEINOJA SINULLA ON MINIMOIDA NÄMÄ RISKIT?

1. OIKEAT AJOLINJAT.

  • Yksin ajettaessa moottoripyörän oikea paikka on ajokaistansa keskellä, mutta ryhmässä ajettaessa kannatta miettiä edellä kuvattuja riskejä.
  • Ryhmäajossa on turvallisempi ajaa suorilla ja loivissa kaarteissa selkeästi eri ajolinjaa, yleensä niin että joukon ensimmäinen ajaa ajokaistansa keskilinjan vasenta puolta (eli jos verrataan autoon, edellä ajavan auton vasemman puoleisten pyörien urassa) ja seuraava keskilinjan oikeata puolta.
  • Tilanteet vaihtelevat, joten myös ajolinjat vaihtelevat. Jos ajamme suuressa ryhmässä, on varsin tavallista, että jonon väliin tulee myös autoja. Tällöin auton takana ajavan moottoripyörän tulisi siirtyä käyttämään vasemmanpuoleista ajolinjaa ja tarvittaessa muiden tulisi korjata ajolinjansa edellä ajavan ajolinjan mukaisesti.
  • Myös tiellä olevat esteet ja muut vaaraa aiheuttavat tekijät (esim. hiekka, öljy, ajoratamerkinnät, pieneläinten raadot ym) voivat aiheuttaa tilapäistä tarvetta muuttaa ajolinjaa.
  • Kaarteessa voimme ajaa suurin piirtein samaa ajolinjaa kuin edellä ajava, sillä silloinhan voimme havainnoida ajolinjaamme edellä ajavan ohi ja myös muut tielläliikkujat näkevät pyöräsi edellä ajavan takaa. Muistathan oikeat ajolinjat kaarteessa, eli oikealle kaartavaan mutkaan lähdetään kääntämään läheltä keskiviivaa ja vasemmalle kaartavaan mutkaan läheltä reunaviivaa.

2. RIITTÄVÄ TURVAVÄLI.

  • Moottoripyörä pysähtyy yleensä hiukan nopeammin kuin henkilöauto ja huomattavasti nopeammin kuin kuorma-auto. On siis tärkeää pitää riittävät turvavälit edellä ajavaan ja välttää näin tarve hätäjarrutukseen.
  • Moottoripyörällä ajettaessa ei saa unohtaa myöskään kuljettajan reaktioaikaa, eli aikaa vaaran havaitsemisesta jarrutuksen alkuun (yleensä n. yksi sekunti ). Moottoripyörällä ajettaessa vielä n. 60 km/h nopeudessa reaktioaikana kuljettu matka (n.18 m) on pitempi kuin jarrutusmatka kuivalla asfaltilla.
  • Ryhmäajossa oikeiden ajolinjojen käyttö antaa hiukan lisäaikaa. Täytyy kuitenkin muistaa että ajolinjat vaihtelevat, joten turvavälistä ei saa ryhmäajossakaan tinkiä. Muistathan vanhan turvavälisäännön, eli taajamassa etäisyys edellä ajavaan vähintään puolet nopeusmittarin näytöstä metreinä (n.20-30m) ja taajaman ulkopuolella mittarinäyttö metreinä (80-120m).

3. OIKEA TILANNENOPEUS.

  • Moottoripyörä on upea ajettava hyvillä renkailla ja hyvissä olosuhteissa, mutta muista, että liikenneturvallisuus perustuu pitkälti sääntöjen noudattamiseen. Muiden on vaikea ennakoida ja havainnoida ylinopeutta ajavan moottoripyörän etäisyyttä ja nopeutta. Jos haluat ajaa kovaa, hankkiudu ajamaan moottoriradalle, missä et vaaranna muita.
  • Ryhmäajossa on se vaara, että jonon eri osissa nopeudet vaihtelevat tilanteen mukaan hyvinkin paljon ja nopeudenmuutokset kertautuvat, varsinkin jonon hännillä ajettaessa. Ryhmänvetäjän tulisi muistaa tämä tosiasia ja pyrkiä ajamaan tasaisella nopeudella sekä pysähtyä riittävän usein kokoamaan ryhmä turvalliseen paikkaan. Isommassa ryhmässä ajettaessa tulisi ryhmällä olla myös jonon perässä valvoja, joka voi olla jotenkin yhteydessä ryhmänvetäjään esim. radiopuhelimella.

Toivon kirjoitukseni herättävän keskustelua, ja kaikki palaute on tervetullutta. Pyrin jatkossakin saamaan paperille moottoripyöräilyyn liittyviä liikenneturvallisuusasioita. Jos sinulla on ehdotuksia aiheiksi, soittele tai kirjoittele.

Autot, moottoripyöräily, tietotekniikka, automyyjä, automyynti, työnjohto